Hrana za odrasle pse

Prelazak na hranu za odrasle pse (Adult) obično se vezuje za prestanak rasta, tj. trenutak kada pas dostigne svoju punu visinu. Uopšteno je da se računa period od godinu dana. Psi manjih rasa uglavnom rastu brže, pa se kod njih može preći već od osmog meseca na hranu za odrasle, dok se kod pasa velikih rasa dešava da rastu i do dvanaestog pa čak i do osamnaestog meseca. Prelazak sa hrane za mlade pse na hranu za odrasle pse mora biti postepen kako bi se izbegli problemi sa stomakom. Nastavak ishrane treba da bude prilagođen psu u odnosu na njegovu veličinu, dnevnu aktivnost i brzinu metabolizma.